Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baszni Dolnej

Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej z dnia 10 września 2021r.

 

Zarządzenie nr 15/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej

z dnia 10 września  2021r.

w sprawie wprowadzenia nakazu zakładania maseczek prze uczniów na terenie szkoły

 

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo oświatowe- art. 68  (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1082 ze zm.),

(§ 13c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1394 z późn. zm. Ostatnia zmiana Dz.U.2021 r. poz. 1525 ). Wytyczne,  opracowane przez GIS (Głównego Inspektora Sanitarnego), (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 195), ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 poz. 1845), (art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 6 maja 2021roku -§25 (Dz.U.z2021r.poz.861),
Rozporządzenie-MEN-z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. Ostatnia zm. Dz.U. 2021 poz. 1525).

                                                 zarządza się, co następuje:

                                                                         § 1.

 

1.Wprowadzam nakaz noszenia maseczek przez wszystkich uczniów szkoły w budynku szkolnym.

      2. Noszenia maseczek obowiązuje w autobusach szkolnych

 

§ 2.

 

Noszenie maseczek nie obowiązuje w sali lekcyjnej po zajęciu miejsca przez ucznia oraz na sali gimnastycznej.

§ 3.

 

Zobowiązuję wszystkich wychowawców do zapoznania uczniów i rodziców  z tym zarządzeniem oraz  przestrzegania jej  i stosowania.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.09.2021r.

.

                                                                                                                      ………………………………………..  

 

 

Facebook

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny